Centar za analizu medija i politike, Sarajevo – portal www.analiziraj.ba

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: Centar za analizu medija i politike, Sarajevo – portal www.analiziraj.ba

Naziv projekta: Unapređenje medijske pismenosti građana i građanki, i društvene odgovornosti novinara i novinarki

Portal www.analiziraj.ba nastoji unaprijediti medijsku pismenost javnosti pružanjem relevantnih informacija o medijskom ekosistemu koji egzistira kako bi javnost razumjela društveni svijet u kome živi i zahtijevala od proizvođača informacija da objavljuju informacije i vijesti od javnog značaja. Oni analizama medijskog izvještavanja tadođe žele podstaći urednike i novinare da poštuju profesionalne standarde i etičke principe, te navesti ih da konstantno popravljaju sadržaje, usvoje diskurs poštivanja ljudskih prava i demokratskih vrijednosti, te napuste prakse zapaljivog i jednostranog žurnalizma.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: