BN TV: Ideali društva u BiH

 

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION

Korisnik granta: BN TV

Naziv projekta: Ideali društva u BiH

Namjera je kroz serijal pod nazivom „Ideali društva u BiH“ koji se sastoji od 12 emisija dijaloškog karaktera ukazati na probleme bh-društva, potaknuti građane na aktivizam za postizanje što boljeg amijenta u BiH, a predstavnike vlasti na hvatanje u koštac sa gorućim problemima koji opterećuju građane BiH. Kroz emisije serijala žele staviti fokus na činjenicu da bi ono čemu teže građani (lakše do posla, vladavina prava, životni standard koji teži ka evropskom prosjeku, politička odgovornost i slično) trebalo biti isto ono čemu teže i izabrani predstavnici vlasti.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Objavljeni sadržaji: