Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine – BIRN BiH: Siva zona

Kategorija granta: MEDIA PRODUCTION
Korisnik granta: Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine – BIRN BiH
Naziv projekta: Siva zona
 
 
Trajanje projekta: „Siva zona“ je brza TV forma koja pokazuje načine na koje se vrše koruptivne radnje i blokiraju procesi pred pravosudnim institucijama, U cilju promocije vladavine prava i borbe protiv nekažnjivosti za koruptivne radnje, te kroz praćenje i izvještavanje sa suđenja za korupciju zaposlenim u pravosudnim institucijama, praćenje i izvještavanje o javnim nabavkama će doprinijeti prevazilaženju problema netransparetnog procesa javnih nabavki, te podići kapacitete novinara da prate tendere i izvještavaju o nepravilnostima.