Aldin Alić-Satirična emisija “Nedjeljom prije kupanja” vol. 2

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Aldin Alić, Zenica

Naziv projekta: Satirična emisija “Nedjeljom prije kupanja” vol. 2

Ohrabriti građane/ke BiH za veću slobodu javne kritike prema bh. politici.Doprinijeti promociji građanskog novinarstva kroz produkciju 8 emisija satiričnog karaktera.Ostvariti više od 150.000 pregleda u svim emisijama do oktobra 2019. godine. Postići domet od 500.000 ljudi na društvenim mrežama i putem medija. Promovirati emisiju kroz 5 drugih medija tokom emitovanja serijala. Ohrabriti tri građanina za bavljenje građanskim novinarstvom.

 Period implementacije: 9 mjeseci

Sadržaji nastali u okviru ovog granta: