Adnan Schubert

Vrsta granta: NEW VOICES (Novi glasovi)

Korisnik granta: Adnan Schubert

Naziv projekta: Dokumentarni film “COVID-19 i diskriminacija nad Romima u Banjaluci”

Period implementacije: 4 mjeseca

Kroz dokumentarni film “COVID-19 i diskriminacija nad Romima u Banjaluci”stvalja se u fokus romska zajednica u Banja Luci, koja broji 300 članova u 55 porodica.
Film ima za cilj da ispita da li je i u kolikoj mjeri povećana diskriminacija and Romima u Banjaluci tokom pandemije virusa COVID-19. Osnovna ideja filma je da obezbjedi prostor Romima za iskazivanje vlastitih stavova o diskriminaciji sa ličnim pričama o situacijama u kojima su bili suočeni sa diskriminacijom za vrijeme pandemije u gradu Banjaluci, kroz ukupno 30 dana snimanja koji će otvoreno, bez straha progovoriti o diskriminaciji, segregaciji i mnogim drugim problemima koje im je pandemija pogoršala, uzrokovala ili dodatno zakomplikovala ionako tešku situaciju u kojoj žive.