Porezna uprava FBiH objavila je pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, prema evidencijama kantonalnih poreznih ureda, na dan 31.12.2021. godine. Od 4,405 pravnih lica na tom spisku, samo su 33 udruženja (od čega 19 sportskih klubova/udruženja). Ukupni dug ova 33 udruženja prema Poreznoj upravi FBiH iznosi 22,941,164,72 KM (od čega su 14,616,609.60 KM dugovanja sportskih klubova).

OSTAVITI ODGOVOR