Pojavom pandemije COVID-19 život se mjenja iz temelja. Stanovništvo se susreće sa novim virusom o kojem ne zna mnogo, gdje ljudi počinju da strahuju za svoje živote i živote svojih bližnjih. Međutim, neki vide odličnu priliku za laku zaradu novca.

COVID je imao utjecaj na ozbiljan i organizovan kriminal. Generalno je broj pljački, ubojstava i razbojništva smanjen, ali je povećan cyber kriminal, falsifikovanje dokumenata, krijumčarenje i lažno predstavljanje. Kriminalci su skloni prilagođavanju svakoj situaciji, tako su iskoristili momenat sa pandemijom da bi se prilagodili tržištu.

Također, policija je više fokusirana na praćenje poštivanja mjera radi spriječavanja širenja COVID-a, te se manje pažnje posvećuje suzbijanju kriminala, što kriminalci vrlo dobro koriste.

Lažno predstavljanje

Kriminalci vrše razne prevare, a jedna od njih je lažno predstavljanje, bilo putem interneta ili uživo. Predstavljaju se kao organi vlasti i naplaćuju građanima određene usluge. Zabilježena je pojava lažnih inkasanata koji naplaćuju komunalne troškove. Predstavljaju se kao kablovski operateri radi ulaska u dom građana, gdje izvrše pljačku i slično.

Falsifikovanje zdravstvenih i sanitarnih proizvoda

Više od 416 javnih nabavki koje su obavljene u BiH za vrijeme pandemije COVID-19 sprovedeno je pregovaračkim postupkom bez obavjesti. Svjedočili smo i čuvenoj nabavci respiratora za klinički centar u Sarajevu, gdje se pominju imena političara i osoba koje su na visokim funkcijama. Također, na početku pandemije zabilježeno je 34.000 krivotvorenih hirurških maski.

Krijumčarenje i proizvodnja opojnih droga

Zbog dostave izazvane ograničenim kretanjem cijena opojnih droga je znatno porasla. U regionu se najčešće konzumira marihuana, te su pronađeni skriveni labaratoriji za proizvodnju marihuane. Pandemija je uzrokovala da korisnici opojnih sredstava dobiju manju količinu sredstava u odnosu na cijenu koju su platili.

Cyber kriminal

Cyber kriminal se znatno povećao, te je i dalje u porastu. Zbog pandemije ljudi više koriste interent što dovodi do raznih online prevara.

“Kriminalci su brzo iskoristilii pandemiju COVID-19 da bi napali ranjive osobe, u kontekstu karantina i ograničenog kretanja, koji su naveli ljude da mnogo više koriste internet.”- navodi se u saopštenju Evropola

Pojavom COVID-a 19 pojavile su se i nove kriminalne aktivnosti, te budućnost “inovativnog” organizovanog kriminala zavisi od trajanja same pandemije. S obzirom da je broj krivičnih djela pao, ali je primjećen porast kriminala karakterističnog za situaciju sa panedemijom. Vidjeli smo koliko su kriminalci snalažljivi, prilagodljivi i fleksibilni.

 

OSTAVITI ODGOVOR