Vlada Kantona Sarajevo dala je ponudu sindikatima da se poveća osnovica za obračun plate uposlenicima koji primaju platu iz Budžeta Kantona Sarajevo. Osnovica bi se trebala povećati sa 315 KM na 330 KM.

U želji da se isprate plate uposlenih sa trenutnim povećanjem životnih troškova premijer Edin Forto je iznio prijedlog o povećavanju osnovice, gdje bi se izdvojilo oko 20 miliona KM više iz budžeta KS za plate oko 14.000 uposlenika.

Na trećim pregovorima sindikati su iskazali nezadovoljstvo sa ovim prijedlogom, te su najavili moguće odbijanje ovog prijedloga što su i učinili 23.12.

Na otvaranju sastanka premijer Kantona Sarajevo Edin Forto saopštio je da je Vlada nakon dostavljenog dopisa Koordinacije sindikata, obavještena da sindikat ne prihvata ponudu povećanja osnovice za obračun plata. Ovo je ujedno i konačna ponuda u iznosu od 330KM, te će Vlada KS kroz kolektivne ugovore pokušati poboljšati prava svih radnika.

Članstvo još dvije članice Koordinacije se trebaju izjasniti o ponudi, nakon čega će Vladi dostaviti konačan stav. Obzirom da je Koordinacija sindikata već iznijela nezadovoljavajući stav gdje smatraju da dodatnih 15 KM ne može pokriti povećanje troškova života, te smatraju da to nije dostojanstvena ponuda koju državni službenici i namještenici, ali i drugi radnici u Kantonu Sarajevo zaslužuju.

“Na meni kao prvom među jednakima je ostalo samo da premijera i ministre u Vladi KS pozovem da još jednom razmisle o ponudi, da priča o dodatnih poboljšanjima kroz pojedinačne kolektivne ugovore nije korektna, jer ostale grane imaju mogućnost poboljšanja platnih razreda dok državni službenici i namještenici to ne mogu, jer su naši platni razredi u Zakonu o platama i naknadama u organima vlasti KS, u kojem su i platni razredi nosilaca izvršne vlasti i da je zato dosta teže mijenjati zakon od kolektivnog ugovora”, kazao je za Klix.ba predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić.

Dodao je da, ukoliko Vlada ne promjeni odluku, sindikat će raditi na realizaciji sindikalne borbe što će dovesti do generalnog štrajka, te će imati za posljedicu paralizu Kantona Sarajevo.

Obzirom da su se u posljednje vrijeme povećali životni troškovi, krenuvši od prehrambenih proizvoda, higijenskih potrepština pa na dalje u pitanju je egzistencijalni opstanak u BiH.
Poznatno je da državni službenici i namještenici imaju bolja primanja uz određene beneficije u državi od ostalih uposlenika. Stoga, dodatnih 15 KM im neće znatno promjeniti budžet. Ukoliko bi se odobrilo povećanje osnovica za obračun plata na zahtjev Koordinacije sindikata treba razmišljati i o uposlenicima koji ne rade u državnim institucijama jer životni troškovi su povećani za cijelo stanovništvo u BiH.

b_211223018-150x150-1 b_211223018 thumbs_b_c_79fdf2d526b860f672d74e9619a83d9f

 

OSTAVITI ODGOVOR