Prof.dr. Radenko Udovičić, menadžer USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) koji realizuje Centar za promociju civilnog društva (CPCD), održao je predavanje „Odnosi sa javnostima i novinarstvo – informatori sa različitim ciljevima“ studentima i studenticama na Odsjeku digitalnih komunikacija i odnosa sa javnošću International Burch univerziteta. U razgovoru sa studentima/icama težište je bilo na medijskoj slici Bosne i Hercegovine. Većina prisutnih smatra da su mediji pristrasni i da je lako uočiti ne samo kojoj etničkoj opciji pripadaju, već i političkoj. Stoga dio studenata/ica smatra da ne treba da čudi okretanje mladih informisanju putem društvenih mreža jer, kako su istakli, „tu nema cenzure“ i „svako može biti svoj gospodar“.

Udovičić je skrenuo pažnju da je informisanje putem društvenih mreža selektivno informisanje i da konzumenti medijskog sadržaja treba da posjeduju vještine medijske pismenosti, dok oni koji infomišu moraju se držati osnovnih postulata profesionalne komunikacije. U tom kontekstu, na predavanju je diskutovano i o građanskom novinarstvu za koje je zaključeno da je i alternativa i dopuna tradicionalnom informisanju.

Studenti/ice su pozvani da se uključe kao građani/ke novinari/ke putem Facebook stranice Objavi.ba, i web stranice www.imep.ba, koje moderira CPCD, te da popularišu svoje radove i daju doprinos informisanju u BiH.

OSTAVITI ODGOVOR