„I novinari i novinarke su izgubili povjerenje u pravosuđe!“ – zaključak prvog modula

U utorak, 26. oktobra 2021. godine održan je prvi od tri planirana pravna hibridna događaja #LegalTalks Masterclass „Novinar/ka sam: Imam PRAVO da razumijem“ u Tuzli. Na događaju je prisustvovalo 20 učesnika i učesnica koji/e su tražili odgovor na pitanje modula 1: „Tuženi ste za klevetu: Šta sad?“.

„Iskustva nam pokazuju da u BiH da se odredbe Zakona o zaštiti od klevete primjenjuju rigidnije i strožije za novinare nego u zapadnoevropskim državama. Trebalo bi, zapravo, diferencirati šta je uvreda, vrijednosni sud, a šta je kleveta. Presude u ovakvim slučajevima su izrazito neujednačene u BiH – sudovi donose skroz različite presude po istom osnovu tužbe, što je zaista apsurdno“ – istakla je profesorica novinarstva i komunikologije Zarfa Hrnjić Kuduzović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je, u okviru svoje prezentacije „Institucionalna zaštita novinara – spoticanja i nedorečenosti“. Kako je rekla, nekada zbog podjela koje vladaju BiH i nedostatka solidarnosti, a nekada zbog sporosti pravosuđa, novinari/ke ostaju nezaštićeni/e i prepušteni/e sami sebi.ni ste za klevetu: Šta sad?’


Mr. sc. Albina Vicković, rukovoditeljica marketing službe RTV Slon iz Tuzle je podijelila sa učesnicima i učesnicama Masterclassa niz primjera i iskustava u vezi sa konkretnim slučajevima tužbi protiv novinara i novinarki.

„Duboko vjerujem da ne postoji redakcija niti kolege i kolegice koji se u svojoj praksi nisu susreli sa nekom vrstom pritiska ili prijetnji. Moj sud je da je, prema ustaljenoj sudskoj praksi u BiH, Zakon o zaštiti od klevete više u funkciji zaštite političara nego novinara i osnovnih ljudskih prava, zaboravlja se koja je uloga javnih dužnosnika – njihovih prava, odgovornosti i obaveza, te medijskih djelatnika i šta je zapravo informacija od javnog značaja. Imamo situaciju u BiH da su mediji krivi zato što nešto prenose i najčešće budete optuženi zbog toga što se nešto prenijeli“ – zaključila je g. Vicković.

U okviru prezentacije „Postupanje u slučaju tužbe za klevetu“, advokatica Mirna Avdibegović je detaljnije upoznala učesnike i učesnice Masterclassa sa procedurama u slučaju dobijanja tužbe, da li je moguće sam sebe zastupati na sudu i šta je sve potrebno znati, te koje su glavne karakteristike klevete. G. Avdibegović je istakla da sigurno ima primjera pristrasnosti i nestručnog tretiranja slučajeva u okviru sudske prakse u BiH, ali i da novinari u najvećem broju slučajeva uglavnom bivaju odbranjeni od tužbi za klevetu. Potvrdila je da je sporost sudova na svim nivoima očita, ali da je to u svim procesima, a ne samo kada su mediji i novinari/ke u pitanju.

U sklopu USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), Centar za promociju civilnog društva realizuje jedinstveni edukativni događaj o pravnoj zaštiti medija u Bosni i Hercegovini #LegalTalks MASTERCLASS Novinar/ka sam: Imam PRAVO da razumijem – Tuženi ste za klevetu: Šta sad?. Naredni modul „Shoot the messenger: Zašto novinari/ke postaju meta?“ će se održati u srijedu , 10. novembra u Mostaru. Masterclass se realizuje hibridno – uživo u tri grada (Tuzla, Mostar i Banja Luka) i online putem Zoom platforme, što daje mogućnost učesnicima i učesnicima iz pomenutih gradova, kao i sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine da prisustvuju svim modulima.


 

OSTAVITI ODGOVOR