Gdje prestaje humor, a počinje kleveta i uvreda?

U Sarajevu je 20.10.2021. održana debata „Upotreba satire i sarkazma u medijskim sadržajima – gdje prestaje humor, a počinje kleveta i uvreda“ u okviru Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva finansiranog od strane USAID-a.

Debati je prisustvovalo 25 učesnika/ica, odnosno, predstavnika/ica medija, organizacija, ali i građana/ki novinara/ki koji su imali priliku izraziti svoj stav i razmijeniti iskustva kada je riječ o upotrebi satiričnog sadržaja u medijskom prostoru.

Prof. dr. Lejla Turčilo sa Fakulteta političkih nauka u uvodnoj prezentaciji osvrnula se na teorijske perspektive u medijskoj praksi kada je riječ o tretiranju pitanja humora, satire i sarkazma. U okviru njene prezentacije, diskutovano je o koncepcijama humora, satire i sarkazma u medijskom prostoru, razlozima njihovog nastanka i ispoljavanja ali i granicama koje ne bi smjele biti objektivno pređene kako bi određeni medijski sadržaj ispunjavao humoristični kontekst.

TV autor i producent Zenit Đozić podijelio je svoja iskustva o izazovima u pravljenju humorističnih programa ali i razlozima nastanka „Top liste nadrealista“, koja je kao humoristično satirična emisija nastojala ukazati na goruće političke probleme jugoslovenskog društva i nestabilnost koja je uslijedila devedesetih godina. Ukazano je na problem nedostatka emisija takvog sadržaja u današnje doba, što bi zapravo efikasnije opisalo probleme sa kojima se bh društvo trenutno susreće. S druge strane primjećen je i pasivniji odnos današnjih medija ka sadržajima takvog tipa.

Advokat Njegoš Petrović pristupio je tematici događaja sa pravne strane razmatrajući zakonsko i proceduralno tretiranje humora, satire i sarkazma u medijskim sadržajima. U okviru prezentacije prikazani su brojni primjeri iz prakse u mnogim europskim državama u kojima je upotreba satire postala predmet pravnog neslaganja. S tim u vezi nadalje se postavljalo pitanje koja je granica satire i šta zapravo predstavlja sloboda izražavanja u medijskom prostoru.

Armin Bungur, građanin novinar, tvorac humorističnih programa i korisnik New Voices granta prikazao je vlastiti satirično-humoristični rad koji je nastao kao rezultat nezadovoljstva trenutnom političkom situacijom u BiH.

Učesnici/ice su nakon predavanja imali priliku učestovati u debati sa predavačima i predavačicom i iskazati svoje mišljenje i/ili iskustvo u upotrebi humora, satire i sarkazma u medijskom prostoru.  

 

OSTAVITI ODGOVOR