“i” je veznik

“To “i” u našem imenu se odnosi na inkluzivnost, na uključivanje, na zajedništvo. “i” u našem imenu se odnosi “i” na dijaspora, “i” na domovinu, “i” na nas ovdje “i” na nas tamo, “i” na ekonomiju “i” na kulturu, “i” na rodnu ravnopravnost “i” na zaštitu životne sredine. Jednostavno se protivimo podjelama, a umjesto njih želimo povezivanje i umrežavanje- Želimo da spajamo ljude,”  odgovara Nikola Burić, Izvršni direktora mreže i-dijaspora/i-platforma na pitanje na šta tačno se odnosi “i” iz imena. Nikola dalje objašnjava: „Mi smo prije svega mreža i vodimo se principima, pletenja mreže(network weaving) gdje se u prvi plan stavljaju zdravi međuljudski odnosi i izgradnja povjerenja.“

Bosanskohercegovačka dijaspora u Švajcarskoj

Prema istraživanju iz 2014. godine, koje je sproveo Švicarski forum za studije migracija i stanovništva (SFM) Univerziteta u Neuchatelu, više od 60,000 emigranata porijeklom iz BiH živi i radi u Švicarskoj. Kao što se navodi u ovoj studiji, bh. iseljeništvo je u Švicarsku stiglo u tri odvojena vala, gdje su se prvi i drugi val (1960-te i 1980-te godine) prvenstveno odnosili na ekonomske migracije, dok se treći i najmnogobrojniji val prisilne migracije u Švicarsku desio 1990-tih godina, a uzrokovan je ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Nikola Burić objašnjava ulogu i-dijaspora/i-platforme u životu bh. dijaspore u Švicarskoj „Organizacija i-dijaspora je osnovana 2014. godine i poluotvorenog je tipa, jer postoje mnoge procedure kako se postaje članom ili članicom i-dijaspore. Nakon dvogodišnjeg uspješnog rada naše organizacije, te mnogobrojnih bilateralnih i multilateralnih sastanaka sa različitim institucijama, ispostavila se potreba za jednom većom platformom, mrežom, sa mnogo širim članstvom. Tako je 2016. godine pokrenut projekt, gdje pojedinci i pojedinkeorganizacijeinstitucije i kompanije jednostavno mogu pristupiti članstvu.“ Mreža i-dijaspora/i-platforma se udružila sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) kako bi se stvorila samoodrživa platforma sa glavnim ciljem jačanja ekonomske, obrazovne, kulturne i društvene saradnje između Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačke dijaspore u Švicarskoj. 

Foto: i-dijaspora/i-platform

Kriza COVID-19 – šansa za online povezivanje dijaspore

i-dijaspora/i-platforma zamišljena je kao mreža i sa fizičkim i virtuelnim komponentama. Kao što objašnjava Nikola Burić, „Mi smo prije situacije sa COVID-19 održavali mnoge biznis forume, kulturne događaje, ljetne škole, razmjene studenata. Ideja je bila da imamo događaje gdje ljudi mogu da se sretnu, razmjene iskustva, a mi dajemo podršku inicijativama i idejama koje se stvore u okviru tih interakcija. Paradoksalno je da nam je ova međunarodna kriza sa COVID-19 pomogla da se digitalizujemo i povežemo sa našom dijasporom koja je rasuta po cijelom svijetu.“ Tijekom pandemije COVID-19 stvorene su jedinstvene mogućnosti za povećanom transnacionalnom povezanosti, a odgovor i-dijaspore/i-platforme na novonastale okolnosti su visoko inovativni pristupi za veoma kreativno angažiranje dijaspore, od kojih su neki: dijalozi dijaspore, meetup-i za lokalne zajednice i tematske online diskusije.

Dijalozi dijaspore

Dijalozi dijaspore grade zajednicu koristeći postavljeni „format dijaloga“ koji je razvila Katalin Hausel u saradnji sa Collaboratio Helvetica. Dijalozi dijaspore se odnose na iskustva napuštanja domovine; dolaska u Švicarsku i stvaranja pripadnosti u obje zemlje. Format dijaloga koristi niz introspektivnih pitanja , kao što su: “Ko sam ja?”; “Za čime žudim?”; “Gdje ja pripadam?”; Kako sam postao(la) to što jesam danas?”; “Gdje se ja osjećam kao kod kuće?”; “Šta je za mene dom?”; “Kakve osjećaje proizvodi pripadnost?”; “Šta za mene znači da pripadam nekoj sredini?”. Učesnici u dijalozima u parovima pojedinačno daju odgovore na određenih set pitanja, a nakon toga razmjenjuju svoja zapažanja sa većom grupom. Osnovni principi kojima se vode dijalozi jesu da se govori sa namjerom, a sluša sa pažnjom; da intelektualna radoznalost zamijeni davanje savjeta i da se svi učesnici osjećaju dovoljno sigurnim kako bi slobodno mogli otkriti vlastite ranjivosti.

Meetup-i za lokalne zajednice

Prepoznajući činjenicu o postojanju mnogih dijaspora i o aktiviranjem članova tih dijaspora kroz fokus na lokalne zajednice, i-dijaspora/i-platforma pokrenula je internetska okupljanja (meetup-e) za bh. gradove: Zenicu, Živinice, Bijeljinu i Kladanj. U razgovoru sa Dalidom Karabdić, predstavnicom mreže i-dijaspora u Kladnju saznajemo da se baš kladanjski model angažmana lokalne zajednice pokazao izuzetno uspješnim. “Od oktobra prošle godine do danas smo održali devet online meetup-a, a osnovna ideja vodilja nam je bila ponovna izgradnja povjerenja sa kladanjskom dijasporom. Mi, kao mala lokalna zajednica od nekih 13,000 stanovnika imamo odličnu šansu da sarađujemo sa našom dijasporom, da budemo tim. Želimo zajedno da radimo – i porodice u Kladnju i porodice koje su u inostranstvu, pojedinci, obrazovne, kulturne i sportske ustanove, kao i Opština Kladanj, sa kojom je potpisan i Memorandum o saradnji. Pošto smo mala sredina, međusobno se poznajemo, a nerijetko se radi i o familijama koje su dijelom u Kladnju, a dijelom u SAD-u, Švedskoj, Italji, Francuskoj ili Njemačkoj. Ovakav vid saradnje sa dijasporom je ličan, blizak i prije svega zasnovan na povjerenju,“ kazuje Karabdić.

Online pričaonice, književne večeri i tematski događaji

Kako bi se iskoristile mogućnosti visoko specifičnog angažmana dijaspore, i-dijaspora/i-platforma je organizirala internetske rasprave o raznovrsnim temama kao što su dvojezičnostočuvanje okolišaknjiževne večeri, te konferenciju o građanskom životu. „Mi smo mreža i pokušavamo ohrabriti ljude da ponude ono što imaju, što znaju i što žele da rade. Resursi koji svi mi imamo su zaista impresivni, a naš pristup je baziran na samoorganizovanju i samoupravljanju. Sav pregršt naših tematskih događaja je baziran na velikoj bazi znanja i iskustava članova i članica naše mreže, jer ko, ako ne mi i kada, ako ne sada,“ završne su riječi Nikole Burića.

OSTAVITI ODGOVOR