Medijski skup „Između poštovanja prava i borbe za prava“

USAID-ov Program osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) implementirao je trodnevnu edukaciju o medijskim pravnim pitanjima za novinare/ke i medije u Neumu, BiH u periodu od 21.do 23. juna 2021. godine.

Fedžad Forto, generalni sekretar Društva novinara BiH je ukazao da je veliki problem novinara u BiH nedostatak solidarnosti. Učesnici/ce su podržali/e taj stav i iznijeli primjere odsustva solidarnosti što je često zasnovano na političkim, etničkim, ali i finansijskim razlozima.

„Ovo je jedan od razloga i postojanja više udruženja novinara u BiH. Potrebno je da udruženja pojačaju svoj kredibilitet među novinarima i da se oko ključnih stvari zajednički djeluje“, rekao je Forto.

Mirna Avdibegović, advokatica koja se bavi medijskim pravom, je istakla da su radna prava medijskih djelatnika/ca preduslov za profesionalno djelovanje novinara jer na taj način imaju regulisana i finansijska primanja.

„Ima dosta slučajeva gdje novinari/ke rade na crno ili godinama rade na osnovu ugovora o djelu, a takav rad u kontinuitetu nije dozvoljen“, rekla je Avdibegović.

Advokat Aleksa Prole je govorio o autorskim pravima na internetu. Rekao je da zakonodavni okvir nije pratio razvoj interneta koji je danas ubjedljivo najpopularniji medij. „Međutim, Internet nije nešto odakle se može sve besplatno preuzimati. Uzimanje fotografije čak i uz navođenje izvora je kršenje zakona o autorskim pravima. Kod tekstova je nešto drugačije. Faktografski tekstovi ne podliježu autorskim pravima, ali tekstovi u koje je unijet tzv. duhovmi personalitet, poput komentara, analiza i slično nije dozvoljeno preuzimati bez pismenih dozvola kroz komunikaciju ili ugovora“, rekao je Prole.

Predavači/ce na radionici su bili/e Tahir Herenda sa Pravnog fakulteta u Sarajevu, Fedžad Forto iz Društva novinara BiH te advokati/ce Aleksa Prole, Mirna Avdibegović i Milana Buljić.

OSTAVITI ODGOVOR