Na platformi e-Konsultacije, Ministarstva pravde BiH 16.2.2021. godine počeo je proces konsultacija o Prednacrtu Zakona o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI). Konsultacije će trajati do 18.3.2021.godine. Svi zainteresovani mogu se registrovati za učešće u ovom procesu na web stranici ekonsultacije.gov.ba i učestvovati u konsultacijama.     

Razlozi za izradu ovog Zakona sadržani su, prije svega u obvezi Bosne i Hercegovine u ispunjavanju međunarodno preuzetih obveza, odnosno potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine s druge strane. Zakon je rađen u suradnji sa Direkcijom za Europske integracije Bosne i Hercegovine, a u tekst predloženog propisa ugrađene su i sugestije TAIEX eksperata, čime se zakonodavstvo o slobodi pristupa informacijama na državnoj razini usklađuje sa međunarodnim i europskim standardima.

Predloženim Zakonom sustavno uređuje se materije na razini institucija Bosne i Hercegovine, kako bi se osigurala pravilna primjena Zakona i poštivanje međunarodnih standarda, kao i promocija i zaštita prava na pristup informacijama, te uspostavlja čvrsta pravna struktura sa jasnim administrativnim procedurama, jasnim odredbama koje se odnose na nadzorne mehanizme, te osigurava kvalitetna promocija prava u oblasti slobode pristupa informacijama. Načela na kojima se temelji predloženi Zakon jeste načelo transparentnosti i otvorenosti, slobodnog pristupa informaciji, načelo otvorene vlasti, pravovremenosti, potpunosti i točnosti informacija, načelo jednakosti korisnika, načelo raspolaganja informacijom, načelo međusobnog poštovanja i suradnje, te načelo besplatnog ustupanja informacija. Predloženim odredbama učinjen je pokušaj da se sloboda pristupa informacijama propiše na sveobuhvatan način, koristeći terminologiju na jasan, doslijedan i precizan način.

Tekst Prednacrta možete pogledati u priloženom dokumentu ZAKON-O-SLOBODI-PRISTUPA-INFORMACIJAMA-NA-RAZINI-INSTITUCIJA-BOSNE-I-HERCEGOVINE

OSTAVITI ODGOVOR