Većinski stav dvadesetak novinara koji su prisustvovali IMEP radionici „Prevencija klevete, postupak pred sudom i sudska praksa“ je da je većina tužbi za klevetu protiv novinara politički motivisana i da ima za cilj da naruši slobodu izražavanja kako bi pojedinci ili političke strukture bile zaštićene od kritike. Mirela Porobić, pravnica magazina Žurnal je istakla da je od 42 aktivne tužbe protiv ovog medija, oko 90 posto njih od strane predstavnika političkih partija ili organa vlasti.

Predavač na radionici, advokat Njegoš Petrović koji zastupa brojne medije i novinare, rekao je da je posebno problematično dokazivanje duševne boli, što je često navedeno u tužbenom zahtjevu. Istakao je da iako medicinsko sudsko vještačenje nije više praksa u ovim procesima, tužitelji i dalje iznose dokumentaciju ljekara koja navodno svjedoči o fizičkim i psihičkim posljedicama zbog pretrpljene duševne boli.

„To je vrlo sklisko područje. Ljekari nekada svom klijentu i pacijentu daju medicinsku dijagnozu, ali je pitanje da li je to nastalo zbog duševne boli zbog jednog teksta“, rekao je Petrović

Advokat Petrović je takođe naglasio da bez obzira što je iz njegove prakse većina tužbi bila neosnovana, novinari moraju poštovati profesionalna i etička pravila jer je to najbolji odbrambeni mehanizam u slučaju tužbi.

OSTAVITI ODGOVOR