Dok policija istražuje prijetnje upućene redakciji „Nezavisnih novina“, IMEP kao program podrške profesionalnim medijima upućuje snažnu podršku zaposlenim u tom mediju jer novinari ne smiju trpiti prijetnje. IMEP najoštrije osuđuje ovaj čin jer čak i ako neko nije zadovoljan izvještavanjem medija – postoje načini da se to pokaže, a prijetnje smrću, bilo da su izrečene telefonom ili na drugi način, su krivično djelo i otežavaju odgovoran i profesionalan rad.

Naime, redakcija “Nezavisnih novina” je putem telefona dobila prijetnje u kojima je nepoznati muški glas rekao: “Zatvarajte kancelarije ranije, danas ćete biti mrtvi”. Poziv je došao s nepoznatog broja – lokator poziva je na ekranu je prikazano samo 12 osmica.

Policija istražuje ove prijetnje, ali je jasno da se zaposleni u ovoj redakciji ne osjećaju sigurno.

Inače ovo je samo nastavak sličniih prijetnji novinarima u BiH. Udruženje BH novinari već duže vriujeme izražava zabrinutost ozbiljnim povećanjem nasilja nad novinarima u BiH uz napomenu da je Linija za pomoć novinarima u BiH samo tokom 2020. evidentirala 17 eksplicitnih prijetnji, fizičkih napada i prijetnji smrću, a da pri tom ni jedan od ovih slučajeva nije okončan kažnjavanjem napadača!

Prijetnje smrću, kako god izrečene, su ozbiljno krivično djelo koje zahtijeva hitnu reakciju i odlučne mjere policije, pravosudnih i drugih institucija radi kažnjavanja nasilnika. I kao što je upozorilo Udruženja BH Novinari, samo oštre kazne i pravne mjere mogu zaustaviti prijetnje poput ove upućene redakciji Nezavisnih i zaustaviti novo nasilje prema medijskim profesionalacima u BiH.

Nezavisne novine su jedan od korisnika IMEP-ovih grantova  za projekat „Jačanje mreže novinarki u Bosni i Hercegovini“ koji realizuju u saradnji sa dnevnim listom Oslobođenje i Udruženjem BH Novinari.

OSTAVITI ODGOVOR