Objavljeno na www.capital.ba (23.11.2020.)

Autor: Dejan Tovilović

Za plate i naknade službenicima biće potrošeno 842 miliona maraka što je neznatno manje od prvog rebalansa kada je u tu svrhu planirano 843,20 miliona KM. Procentualno, 0,1 odsto što je na nivou statističke greške.

Skromna i gotovo neprimjetna korekcija je napravljena na rashodima po osnovu korištenja roba i usluga. Sa 111,5 miliona, rebalansom su ovi troškovi planirani na 110,8 miliona KM.

Povećani su troškovi po osnovu zakupa za tri odsto, dok su na istom nivou ostali troškovi po osnovu električne energije, putovanja i smještaja, režijskog materijala i slično. Za šest odsto su porasli troškovi tekućeg održavanja što se može pripisati pandemiji virusa korona i pojačanim mjerama zaštite i nešto većoj higijeni.

Vlada je povećala izdatke za nefinansijsku imovinu, pogotovo za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada sa 5,3 na 9,7 miliona maraka. Rasli su i troškovi za nabavku i investiciono održavanje postrojenja i opreme koji će drugim rebalansom prijeći iznos od 29 miliona KM.

Novim rebalansom budžetski korisnici nisu morali da se odreknu ni najmanjeg dijela svog komfora.

Predsjedniku Republike Srpske na raspolaganju je da potroši preko deset miliona maraka od čega će više od četvrtine otići na plate i nadoknade zaposlenima.

Rezova u odnosu na rebalans iz maja ove godine nije bilo ni u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Njihov budžet u odnosu na posljednju preraspodjelu prihoda je ostao skoro isti. Političkim strankama niko nije dirao grant od pola miliona maraka.

Slična stvar je i sa Vijećem naroda, ministarstvima te brojnim komisijama, preduzećima i pravosudnim institucijama koje se finansiraju iz zajedničke kase.

U obrazloženju budžeta koji će se po hitnom postupku naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske prvog dana u decembru se navodi kako će se deficit od 393,8 miliona KM pokriti sa neto finansiranjem.

Odnosno razlikom između planiranih primitaka od finansijske imovine, zaduživanja i ostalih primitaka i izdataka za finansijsku imovinu, izdataka za otplatu duga i ostalih izdataka”, navodi se u prijedlogu rebalansa budžeta.

Sa druge strane, ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2020. godini iznose 2,8 milijardi KM, što predstavlja uvećanje od 47,5 miliona KM, odnosno 1,7  odsto u odnosu na sredstva planirana rebalansom.

Pomenuto uvećanje prihoda se najvećim dijelom odnosi na rast grantova u iznosu od 39 miliona KM, a koji se odnosi na uplatu Vlade Republike Srbije”, stoji u obrazloženju rebalansa.

Poreski prihodi, kao najznačajniji izvor punjenja budžeta su uvećani za 12,6 miliona KM ili 0,5  odsto u odnosu na sredstva planirana prvim rebalansom i iznose 2,5 milijardi KM.

Tu spadaju prihod od poreza na dobit, prihod od poreza na dohodak, prihod od indirektnih poreza, prihod od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i ostali poreski prihodi.

Iz Vlade poručuju kako će do rasta prihoda doći zbog značajnog rasta doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i prihoda od poreza na dohodak, te da je to rezultat njihovih mjera donesenih kao odgovor na pandemiju.

Mjere Vlade Republike Srpske za ublažavanje štetnih posljedica za privredu Republike Srpske izazvanih korona virusom, imale su značajan uticaj na kretanje prihoda od doprinosa i prihoda od poreza na dohodak, tako da će isti biti ostvareni u značajno višem iznosu u odnosu na sredstva planirana Rebalanskom budžeta Republike Srpske za 2020. godinu”, navodi se u obrazloženju novog rebalansa.

Ono sa čime nisu zadovoljni su prihodi od indirektnih poreza, prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava, kao i prihodi od poreza na dobit koji će biti značajno manji.

Tako na primjer, u odnosu na rebalans iz manja doće do pada indirektnih prihoda za 3,1 odsto ili 40,5 miliona maraka, prije svega zbog pada prihoda od PDV-a, carina, akciza i putarina.

NAPOMENA:
Objavljeni sadržaj i komentari na web stranici IMEP.ba je odgovornost autora sadržaja (fizičke ili pravne osobe) i ne reflektuje ciljeve ili stavove Pograma osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), CPCD-a ili OTVORENE MREŽE. Svi komentari i sadržaji se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu. Svi sadržaji kao i stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija IMEP.ba je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru, te isti ukloniti čim bude uočen ili prijavljen.

 

OSTAVITI ODGOVOR