U okviru IMEP programa organizirana je obuka za novinare/ke i građane/ke novinare na temu „Autorska prava u medijima – preuzimanje medijskog sadržaja sa interneta“.

Trenerica je bila Iza Razija Mešević, profesorica autorskog prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu sa gostom predavačem Aleksom Prole, advokatom iz Banja Luke. Na treningu je  sudjelovalo više od 30 osoba, novinara, predstavnika medija i nevladinih organizacija koje se bave medijskim pitanjima.

Koji novinarski prilozi su zaštićeni autorskim pravom? Jesu li jednako fotografije i tekstovi zaštićene autorskim pravom? Imaju li autori ista prava offline i online? Kako novinari-autori mogu zaštiti svoja prava? Ovo su samo neka od pitanja na koja su učesnice i učesnici dobili odgovor tokom online sesije, a prikazani su i brojni primjeri iz prakse.

Aleksa Prole je dao doprinos treningu iznoseći svoju perspektivu kao advokata. Pojasnio je šta je dozvoljeno i zabranjeno u korištenju tuđeg autorskog djela na web portalu, kako treba prikupiti dokaze ( u slučaju tužbe) i kako izgleda pokretanje, tok i ishod parničnog postupka za povredu autorskih prava.

Na internetu fotografija je autorski zaštičena, ali je nekada teško procjenjiva činjenica oko pozicije teksta. Faktografske novinarske forme nisu zaštičene autorskim pravom, ali kada u tekstu dominiraju interpretativni, analitički pa i beletristički elementi, takvi sadržaju su zaštičeni. Međutim, često nije jasno odrediti da li je forma odnosno sadržina teksta faktografska ili interpretativna.

Zaključeno je da zbog sve većeg broja tužbi za kršenje autorskog prava mediji moraju mnogo opreznije da preuzimaju sadržaje sa interneta, da definiraju svoje digitalne izvore i ugovorno preduprijede eventualne pravne probleme koji bi mogli nastati.

OSTAVITI ODGOVOR