Piše: IMEP-tim

Možete li se malo predstaviti?

Zovem se Bojan Tomić, rodom sam iz Bosankog Šamca, 20 godina živim i radim u Sarajevu. Građanskim novinarstvom sam se bavio kroz razne forme, ali u posljednjih nekoliko godina najviše radim kao freelance. Trenutno dosta poslova obavljam kao video-novinar, pa bi preporučio mlađim kolegama da se ne plaše kamere jer sam i sam samouki Video Journalist J. Radio sam nekada kao PR i kao marketing menadžer, a jedno vrijeme sam radio i za lokalne TV-kuće. Trenutno radim na jednom prekrasnom dokumentarnom filmu u norveško-američkoj produkciji kao glumac, fikser, lacation manager, dron operater J… Svestranost mi je najdraža.

Šta je tema vašeg projekta  ili vaših aktivnosti  – kome se obraćate i u kojoj formi, zašto mislite da je ta tema važna i korisna i potrebna?

Volim da iskoristim što je moguće više alata prilikom predstavljanja određene teme, a video-forma mi daje naviše mogućnosti i zato sam odlučio da projekat koji se zove “Abeceda korupcije” predstavim na ovaj način. Obraćam se svim građanima, a posebno mlađoj populaciji i građanima aktivistima. Korupcije je tema od  strateškog značaja za svakog mislećeg građanina, a moj projekat ima cilj da pruži osnovna znanja o bazičnim pojmovima vezanim za korupciju, te da pokaže kako se ona u konkretnim primjerima reflektuje na društvo. Posebna pažnja će biti usmjerena na segment “Za šta ima para, a za šta nema para” koji će najbolje pokazati kako korupcija direktno utiče na kvalitet života građama

Šta znate o građanskom novinarstvu i kako ste sticali ta znanja?

Građansko novinarstvo za mene lično predstavlja koncept izražavanja koji mora biti direktan i apolitičan u smislu svrstvanja u bilo koji politički blok. Ova vrsta novinarstva mora da ima za cilj određenu, konkretnu promjenu u svijesti građana koja će im pomoći da lakše ostvare svoja prava i žive kvalitetnijim životom.

Kako ste saznali za IMEP?

Za IMEP sam saznao putem društvenih mreža i aplicirao sam nekoliko puta za New Voices grant. Pratim redovno objave na Facebook-stranici i drugim kanalima gdje dobijam informacije o novim grantovima.

Kako je izledao  proces apliciranja, da li je komplikovan, težak, zahtjevan…

Proces apliciranja za New Voices je jednostavan i aplikaciju može napisati i građanin koji nikada nije imao iskustva sa pisanjem projekata. Mnogo su mi pomogle informativne sesije koje IMEP organizuje prije svakog kruga dodjele grantova jer sam kroz te sesije razjasnio sve što mi nije bilo jasno.

Koliko novca ste dobili i za koje aktivnosti?

Dobio sam oko 2.500 dolara za snimanje serijala “Abeceda korupcije”. Izazov je veliki jer ovaj put sve radim sam. Ono što me raduje jesu nova znanja koja ću dobiti putem ovog projekta, posebno ona vezana za montiranje materijala.

Šta trenutno radite u okviru ovog granta?

Trenutno sam u fazi završavanja scenarija i dogovoranja intervjua sa nekoliko sagovornika. Nakon toga ide snimanje materijala, pregledanje i montaža. Tako u kratkim crtama izgleda proces.

S obzirom da je vaš projekat počeo u “doba korone” – koliko vam je to otežalo ili olakšalo posao, da li ste uopšte počeli da radite?

Još uvijek nisam osjetio značajnije posljedice korone, ali već vidim da će biti mnogo teže ugovoriti intervjue nego što je to bilo ranije.

Imate li neke reakcije na to što radite i ako imate – kakve su ?  

Mnogo sagovornika traži da pravimo online-intervjue što bi za kvalitet mog projekta bilo vrlo loše.

Kakvi su vam planovi za poslije, kada završite aktivnosti podržane grantom?

Nastaviću da se bavim građanskim novinarstvom i pokušaću da što više na edukativan način utječem posebno na mlade ljude.

 

OSTAVITI ODGOVOR