Safet Mušić, korisnik IMEP-ovog granta za građane novinare

0
13

Piše: IMEP

Možete li se malo predstaviti?

Rođen sam u Mostaru, diplomirao sam na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, te imam dvije titule magistra, a posebno sam ponosan na to što sam prvi magistar Međureligijskog studija i izgradnje mira. Odbranio sam i doktorsku disertaciju na temu „Društveni i pravni kontekst nasilja u porodici kao podloge za prihvatanje ekstremnih uvjerenja“. Duži niz godina sam se bavio sigurnosnim poslovima, objavio sam desetine naučnih i istraživačkih radova, te nekoliko publikacija. Saradnik sam Tactics Institute iz Londona i Centra za društvena istraživanja Global Analitika iz Sarajeva. Trener sam u Vijeću mladih BiH za prevenciju ekstremizma i cyber sigurnost.

U okviru svog projekta pisaćete o migrantima – na koji način ćete tretirati tu temu, kome se obraćate i u kojoj formi, zašto mislite da je ta tema važna i korisna i potrebna, gdje ćete objavljivati svoje sadržaje?

Pisaću o migracijama i migrantima kao aktuelnoj pojavi koja je s globalnog nivoa prešla i na nivo država koje se nalaze na migrantskim rutama i utiču na stanje u tim državama. Naslov mog projekta je „Objektivno medijsko izvještavanje o migrantskoj situaciji u BiH“ i trudiću se da na objektivan način predstavim temu migracija koristeći relevantne izvore (međunarodne i domaće), kao i kroz razgovore s ljudima koji rade s migrantima, ali i obavljati intervjue sa samim migrantima. Za pojedine članke koristit ću i stručnjake iz raznih oblasti koje imaju dodira s migracija i migrantima kao što su: psiholozi, sociolozi, stručnjaci za sigurnost, pravnici, predstavnici NVO, aktivisti za zaštitu ljudskih prava i slično. Ova tema je važna najviše zbog toga što smo svjedoci da se migracije ljudi koriste u populističke svrhe, posebno u predizbornom periodu, a bilo je i dosta lažnih vijesti na ovu temu, kao i jednostranog izvještavanja. U tom smislu je neophodno da se na objektivan, stručan i vjerodostojan način izvještava o migrantskoj situaciji, te tako daje doprinos za ispravan, human i zakonit odnos prema migrantima. Osim toga, BiH teži priključenju EU, pa stoga mora ispunjavati međunarodne obaveze koje se odnose na postupanje prema migrantima shodno dokumentima UN i EU. Tema je korisna i zbog toga što informacije koje ću objavljivati, kao i analize i statističke podatke mogu koristiti i drugi istraživači, novinari ili aktivisti u svojim istraživanjima. Sadržaje ću objavljivati na portalima: Analiziraj, Mreža mira, Bolja strana, Intelektualno, Global Analitika, Islamofobija, Novi Konjic, Avangarda.

Šta znate o građanskom novinarstvu i kako ste sticali ta znanja?

Bavio sam se dugo godina analitičkim poslovima, kao i obradom i prikupljanjem informacija tako da mi je suština novinarstva poznata, a zadnjih godina sam aktivan u akademskom pisanju, te sam objavio dosta radova i pisao za neke stručne časopise i portale. O građanskom novinarstvu sam čitao na nekim američkim portalima, te sam to iskoristio i pokušavao da pišem o društvenim temama aktuelnim za moj grad i državu BiH.

Kako ste saznali za IMEP?

Za IMEP sam čuo od aktivista u NVO-ima s kojima sam ranije sarađivao i već sam jednom aplicirao, ali tada nisam prošao, vjerovatno zato što sam planirao pisati o više tema. Ovaj put sam odabrao samo jednu temu.

Kako je izgledao proces apliciranja, da li je komplikovan, težak, zahtjevan?

Proces apliciranja je po mom mišljenju zaista prilagođen svima, nije opširan, koncipiran je tako da je lako prezentovati ideju i moguće efekte njene realizacije.

Koliko novca ste dobili i za koje aktivnosti?
Za osmomjesečni projekat koji obuhvata pisanje 3 članka mjesečno što je 24 članka ukupno i izradu 4 video-sadržaja odobreno mi je 4.482,95 dolara.

Šta trenutno radite u okviru ovog granta?

Radim na člancima i video-materijalu. Pošto pažljivo planiram – pripremam nove teme, biram sagovornike, a pripremam i scenario za novi video prilog.

S obzirom na to da je vaš projekat počeo u “doba korone” – koliko vam je to otežalo ili olakšalo posao?

Mislim da je pandemija COVID-19 uticala na odabir pojedinih tema za članke, ali u suštini ta situacija je zapravo dodatni faktor koji je uticao na same migrante tako da sam te uticaje obuhvatio u prethodnim člancima. Izazov u pisanju sličnih tema je zapravo to što imamo faktore koji se ne mogu predvidjeti, tako da moramo biti spremni i na taj scenario.

Imate li neke reakcije na to što radite i ako imate kakve su?

Određenih reakcija je bilo od kolega iskusnijih novinara u smislu da imam zanimljiv pristup, te da su članci jako informativni sa puno konkretnih podataka, ali i pravnih i drugih pojašnjenja migracijske situacije. Takođe sam dobio niz pohvalnih reakcija od predstavnika NVO-a, te aktivista koji se bore za zaštitu ljudskih prava koji smatraju da sam realno prikazao situaciju s migracija. Negativnih reakcija na moje pisanje još nisam primijetio.

Kakvi su vam planovi za poslije, kada završite aktivnosti podržane grantom?

Moji planovi su da nastavim pisati o aktuelnim društvenim pojavama na nepristrasan i inovativan način, a također sam spreman podijeliti svoje iskustvo s mlađim kolegama.

OSTAVITI ODGOVOR