GRAĐANIN NOVINAR: Kulturalna inteligencija

0
22

Piše: MediaLabTim

Danas živimo u svijetu koji se sve češće naziva „globalnim selom“ jer sve više postoja mulitkulturalan i postaje normalno raditi u okruženju sa ljudima koji dolaze iz sredina drugačijih od naše. Ovo nam je otvorilo nove prilike, ali isto tako stvorilo i nove izazove.

Kulturalne razlike ne tiču se samo nacionalnosti, etničke pripadnosti i vjerovanja. Mnogi od nas rade u multinacionalnim i multigeneracijskim kompanijama sa kolegama koji posjeduju reference, pretpostavke i stavove koji su dosta drugačiji od naših, pa kulturalni sukobi mogu nastati čak i između odjela i timova u istoj organizaciji. Sve ovo znači da nam treba bolje shvatanje velikog broja kultura i tu kulturalna inteligencija dolazi do izražaja.

Koncept kulturalne inteligencije su uveli Christopher Earley i Soon Ang u istoimenoj knjizi 2003.godine. Kulturalna inteligencija ili kulturalni kvocijent (CK) se definiše kao sposobnost prilagođavanja drugačijim kulturalnim okruženjima. Ljudi koji posjeduju visok CK nisu stručnjaci za sve vrste kultura, oni samo imaju sposobnost da se prilagode novim sredinama sa samopouzdanjem i naprave informisanu prosudu zasnovanu na opservacijama i dokazima. Ove ljude odlikuje razumijevanje nepoznatog i dvosmislenog ponašanja. Oni prepoznaju zajedničke uticaje određenih grupa i to im omogućava da prepoznaju uticaj određenih kultura. Oni također znaju da su kulturalni uticaju složeni i međusobno povezani. Svjesni su da iako poslovne i pojedinačne uloge ličnosti mogu imati snažan uticaj na ponašanje, tako je i kultura značajan faktor.

Evo primjera: imate sastanak sa italijanskim berzanskim posrednikom i pitanje je da li se ta osoba ponaša tako kako se ponaša zato što je iz Italije, zato što je berzanski posrednik ili zato što je italijanski berzanski posrednik ili zato što je milenijalac ili introvert? To je vjerovatno kombinacija svih ovih elemenata, a kulturalno inteligentna osoba nastoji izbjegavati pretpostavke ili generalizacije zasnovane na bilo kojem pojedinačnom aspektu.

Uticajni magazin Harvard Business Reviev-a identifikovao je tri ključne komponente CK-a: glava, tijelo i srce.

“Glava” je znanje i razumijevanje da je potrebno posjedovati i razvijati CK, a ona dolazi dijelom iz posmatranja i istraživanja. Također je potrebno imati i strategiju za prikupljanje novih informacija i sposobnost upotrebe tih informacija za prepoznavanje i razumijevanje neke kulture jer to omogućava prilagodbu komunikacije i odlučivanje.

“Tijelo” znači prevođenje informacija vezanih za akulturu u vidljive radnje jer su to najjasniji načini pokazivanja postojanja lične CK koju svaka osoba pokazuje svojim gestama, govorom tijela i načinom na koji obavlja kulturološki značajne zadatke.

“Srce” predstavlja samopouzdanje koje je neophodan preduslov za posjedovanje CK jer kulturološki inteligentna osoba nema strah od poštenih grešaka, a istovremeno radi na unaprijeđenju svoje kulturološke inteligencije koja doprinosi boljem snalaženju u kulturološki izazovnim situacijama.

Ljudi sa visokim CK koriste sva tri ova elementa za nadgledanje i moderiranje svojih postupaka zbog čega, bez donošenja brzih prosudbi ili padanja u zamku stereotipa, mogu protumačiti šta se dešava u bilo kojem kulturološkom okruženju i prilagoditi svoje ponašanje –  kulturološka inteligencija povezana je sa emocionalnom inteligencijom (EK), ali ide korak dalje.

Razvijena inteligencija ljudima pomaže da prihvate osjećanja, želje i potrebe drugih i razumiju kako njihove sopstvene emocije i ponašanje utiču na druge. Potrebne su im dodatne vještine ako žele da razumiju kulturološke faktore u igri i shodno tome prilagode svoje ponašanje.
Razvijanje CK omogućava upoznavanje sa vrijednostima, vjerovanjima i stavovima ljudi iz različitih kultura i informisane odgovore, empatiju i stvarno razumijevanje.

Prema dr Davidu Livermoreu kulturno inteligentni ljudi posjeduju: CK-pogon koji znači motivaciju za učenje o novim kulturama; CK-znanje koje podrazumijeva razumijevanje kako kulture utiču na to šta ljudi govore i rade; CK-strategija koja pomaže imati plan za odgovor na kulturološke razlike i CK-akcije koje su zapravo ponašanje na kulturološki osjetljiv način uključujući i rješavanje svih poteškoća koje nastanu

Prevedeno sa: https://www.mindtools.com/pages/article/cultural-intelligence.htm

NAPOMENA:

Objavljeni sadržaj i komentari na web stranici IMEP.ba je odgovornost autora sadržaja (fizičke ili pravne osobe) i ne reflektuje ciljeve ili stavove Pograma osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), CPCD-a ili OTVORENE MREŽE.

Svi komentari i sadržaji se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu.

Svi sadržaji kao i stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija IMEP.ba je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru, te isti ukloniti čim bude uočen ili prijavljen.

 

OSTAVITI ODGOVOR