Piše: IMEP-tim

Možete li se malo predstaviti?

Zovem se Jesenko Osmangić. Već 23 godine sam uključen u aktivnosti podrške civilnim nastojanjima mladih u BiH. Započeo sam svoj životni angažman kao omladinski aktivista, a danas radim sa mladima kao savjetnik u razvoju i promociji njihovih civilnih inicijativa.

Kako ste saznali za IMEP?

U svojim nastojanjima da istražim prilike za podršku mladima stalno sam u doticaju sa različitim izvorima informacija na web stranicama o civilnom društvu, kao i na društvenim mrežama. Kao izvor inicijalnih informacija o prilikama koje pruža IMEP-program koristio sam web stranicu organizacije CPCD kao i web portal Mreža za izgradnu mira. Dodatne informacije sam skupio prisustvom na prezentacijama koje su organizovali nosioci IMEP-programa za medije, civilno društvo i građane.

Kako je izgledao proces aplikacije? Da li je komplikovan, težak, zahtjevan?

Komparirajući proces apliciranja u IMEP-programu sa mojim iskustvom apliciranja u drugim programima mogu primjetiti da su nam nosioci IMEP-programa omogućili vrlo prijemčiv proces apliciranja. Zaključio bih da forma nije preobimna, odnosno da zahtjeva unos ključnih činjenica vezanih za projektnu ideju. Dodatno bih naglasio vrlo otvoren savjetodavni pristup nosioca IMEP-programa kako bi se dodatno pojasnile moguće nejasnoće i korigovale eventualne greške u pripremi aplikacije.

Koliko ste novca dobili i za koje aktivnosti?

IMEP-program je podržao moju ideju da produciram dokumentarni filmski omnibus iz tri dokumentarne priče o inicijativama mladih širom BiH. Za ovu ideju sam dobio $5.000 USD.

Šta trenutno radite u okviru ovog granta?

Trenutno snimam video materijale za 3 dokumentarne filmske priče i to o budućim omladiskim liderkama iz Gradačca, Ljubuškog i Sarajeva, polaznicama Akademije za omladinske lidere o mladim umjetnicima koji stvaraju novu kulturnu scenu Zenice, te o mladim stand-up komičarima iz Mostara koji kroz radio i teatar predstavljaju svoj satirični pogled na društveno i političko stanje u BiH.

Na koji način ovo što ćete proizvesti doprinosi društvu ili onima koji vide vaše  filmove?

Dokumentarne filmske priče će široj javnosti predstaviti mlade kao nosioce promjena i unapređenja, prateći njihove potrebe i interesovanja umjesto  stereotipnog predstavljanje mladih kao nezainteresovanih i nesposobnih da doprinesu razvoju društva. Također, napori mladih predstavljenih u filmu mogu ohrabriti i druge mlade ljude da krenu njihovim stopama i aktivno se angažuju u različitim društvenim oblastima.

Kako ste počeli da pravite filmove i otkud interes za temu kojom se bavite?

Filmovanjem inicijativa sam se počeo baviti još kao omladinski aktivsta prije petnestak godina. Nakon produkcije prvog filmskog uredka shvatio sam da je to vrlo efektan način da se ideje i poruke prenesu široj publici. To je bio razlog da sam poslije učestvovao u produkciji niza filmova i TV-serijala koji promoviraju civilni angažman u našem društvu. Osim toga, moja cjelokupna karijera je usmjerena ka jačanju pozicije mladih i zato sam odlučio da predstavim zanimljive priče nove generacije mladih aktivista široj javnosti.

Šta znate o građanskom novinarstvu i kako ste sticali ta znanja?

O građanskom novinarstvo sam učio kroz niz inicijativa sa mladima koje sam provodio tokom niza godina. Mlade aktiviste sam podsticao da proizvode i distribuiraju medijske sadržaje prema javnosti. Naravno, radionice u okviru IMEP-programa su mi bile vrlo značajne da apsolviram u svojoj glavi cjelokupni koncept građanskog novinarstva sa alatima i prilikama koji nudi.

Imate li neke reakcije na to što radite i, ako imate, kakve su?  

U trenutnoj fazi provođenja akcije ja bih se osvrnuo na reakcije organizacija koje podržavaju inicijative mladih koje filmujem, kao i mladih koji su akteri filma. Predstavnici organizacija SHL, OKC Abrašević i Naša djeca su se aktivno uključili da mi pomognu tokom snimanja kroz osiguranje prostornih kapaciteta, te kordinaciji aktera filma. Također mladi aktivisti, filmski akteri, su iskazali ozbiljnost i interes da ispričaju svoju priču na način da se dobro pripreme za intervjue i strplivo glume u snimanju B-role filmova. Vrlo su zadovoljni što imaju priliku da predstave svoje ideje, razmižljanja i stajališta sa širom javnošću.

Kakvi su planovi za poslije, kada završite aktivnosti podržane grantom?

Svoje aktivnosti ću usmjeriti u dva pravca. Radiću na tome da filmujem nove  priče o omladinskim aktivistima. Kroz nove inicijative sa mladim aktivistima širit ću im znanja o građanskom novinarstvu i motivisati ih da budu građani novinari u svojim lokalnim zajednicama.

NAPOMENA:

Objavljeni sadržaj i komentari na web stranici IMEP.ba je odgovornost autora sadržaja (fizičke ili pravne osobe) i ne reflektuje ciljeve ili stavove Pograma osnaživanja nezavisnih medija (IMEP), CPCD-a ili OTVORENE MREŽE.

Svi komentari i sadržaji se prethodno moraju odobriti od strane administratora prije nego budu vidljivi na portalu.

Svi sadržaji kao i stavovi i mišljenja komentatora odražavaju stavove i mišljenja isključivo onih koji ih postavljaju. Redakcija IMEP.ba je u slučaju komentara koji izazivaju rasnu, nacionalnu ili vjersku mržnju, te potiču na nasilje dužna obavijestiti nadležne organe o takvom pristiglom komentaru, te isti ukloniti čim bude uočen ili prijavljen.

OSTAVITI ODGOVOR