Piše: IMEP

U okviru Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) profesionalni novinari koji se suočavaju sa tužbama za klevetu mogu dobiti pravnu pomoć. Naime, opšte je poznato da su javne ličnosti sklone „presaviti papir“ i tužiti novinare za klevetu, odnosno tražiti naknadu štete za nanijetu im duševnu bol zaboravljajući pri tom da su kao javne osobe izložene većoj pažnji javnosti, a samim tim i kritici. Novinari su također često žrtve i prijetnji, te verbalnih i fizičkih napada u kojima stradaju oni ili njihova oprema. U takvim slučajevima, u cilju zaštite prava i sloboda novinara, IMEP je obezbijedio tim advokata koji su spremni pružiti profesionalnu pomoć.

Podršku iz IMEP-ovog Fonda za odbranu mogu dobiti i zaposleni i nezaposleni novinari, te medijske organizacije. Zahtjev tražioca pravne pomoći mora sadržavati ime i prezime i kontakt podatke novinara/ke i/ili medijske kuće; datum podnošenja zahtjeva; datum i opis incidenta koji je povod za tužbu zbog koje podnose zahtjev; stadij slučaja u sudskom procesu; nadležni sud ili mjesto gdje se incident dogodio; opis okolnosti slučaja; vrstu pomoći koja se traži; nivo povjerljivosti (javno, ograničeno javno, tajno), te ostalu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost kriterija za pristup Fondu za odbranu.

Zahtjev za pomoć se popunjava u elektronskoj formi na linku: https://imep.ba/kako-aplicirati-za-pravnu-pomoc/

Osnovni kriteriji za IMEP-ovu pravnu pomoć jeste da se novinar/ka u obavljanju svojih poslova pridržavao/la opšte prihvaćenih  profesionalnih standarda; da novinar/ka sebi ne može priuštiti advokata, ali da ni matična kuća ne može pružiti finansijsku pomoć uz uslov da u konkretnom slučaju, prema ocjeni advokata iz IMEP-ovog tima, očigledno nema krivice novinara. Važan elemenat kod odabira predmeta, zbog ograničenog budžeta, procjena je relevantnosti slučaja za projekat i predviđene ishode ukupnih projektnih aktivnosti, kao i za sudsku praksu ili prava i slobode novinara i medija.

Pomoć koju novinari/ke mogu dobiti od pravne komponente IMEP-a jeste savjetodavna pomoć za jednostavnije slučajeve, ali i složenija pravna pomoć koja podrazumijeva analizu predmeta i pravno zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima angažiranjem po želji medija ili novinara odabranog advokata iz advokatskog tima.

Javni poziv za prijave za pravnu pomoć IMEP objavljuje periodično i u skladu sa ciljevima programa. Evaluaciju prijavljenih slučajeva vrši Komisija koja odluku o prihvatanju/neprihvatanju prijave donosi konsenzusom nakon detaljne analize svakog slučaja. Ovakvu odluku Komisija donosi u roku od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članovi Komisije su advokati iz cijele BiH sa bogatim profesionalnim iskustvom koji posjeduju komunikacijske, analitičke vještine i vještine kritičkog razmišljanja, te imaju  iskustvo u zastupanju medija i predmeta klevete.

Važno je naglasiti da su svi troškovi advokata koji pružaju pravnu pomoć subvencionirani iz IMEP-ovog Fonda za odbranu, a da sredstva dosuđena od strane suda na ime troškova sudskog postupka bivaju usmjerena Udruženju BH Novinari u Fond solidarnosti za dalju podršku novinarima koji su tuženi za klevetu. Ovim se osigurava održivost pravne zaštite novinara i van aktivnosti IMEP-a.

U kontekstu zaštite prava novinara svakako je važno znati da novinar/ka u svom radu dužan/a poštovati kodeks i zakonske odredbe, te biti odgovoran/na prema javnosti u informisanju o svim pitanjima od javnog interesa. Važno postignuće medijske zajednice u BiH jeste da javnost,  iako i dalje ima onih koji misle da „novinare nekada treba i tući zbog onog što rade i kako rade“, ima sve više povjerenja u novinare.

IMEP ima za cilj definisati smjernice i metodologiju za komparativnu procjenu slobode medija i novinarsku sigurnost. Kroz različite aktivnosti Program bi trebao ocijeniti amosferu u BiH s aspekta poštivanja prava na slobodu izražavanja i integriteta medija, ali i pružiti pravnu pomoć onim novinarima i medijima kojima su prava uskraćena.

 

 

1 komentar

OSTAVITI ODGOVOR