Piše: Tarik Kap

Evropski inžinjeri traže novo rješenje za signalizaciju o zatvaranju spremnika za točkove na borbenim avionima i na tome rade zajedno, razmjenjeujući iskustva i ideje bez sujete i nastojanja da sakriju vlastitu ideju kako bi je bolje unovčili.

Postojeća rješenja na bazi Piezovog efekta, koliko god dobra, nisu dovoljno pouzdana. Sada se na bazi razlike pritisaka stvara električni impuls koji daje signal koji uključuje lampicu na komandnoj tabli koja pilotu signalizira da je spremnik za točkove zatvoren, ali to se pokazalo nedovoljno pouzdano. Zatvaranje spremišta za točkove je jako važno jer ukoliko ono nije zatvoreno – prilikom ispaljivanja rakete, ili potresa aviona iz bilo kojih razloga, može doći do eksplozije.

Ideje razmjenjujemo kroz „internet-udruženje“ ili virtualnu mrežu osnovanu prije desetak godina u koju su uključeni inžinjeri iz cijele Evrope.

Naime, vojna avio-industrija stalno traži i proizvodi nova rješenja, a dva puta nedjeljno objavljuju i časopis ‘Aviation Week’ koji donosi različite stručne rasprave i predstavlja nova rješnja. Avione je moguće stalno unaprijeđivati. Svaki avion je moguće usavršiti, pa i tu signalizaciju točka koja djeluje banalno. Recimo Tomcat Hornet iz NATO-ve avijacije je sa oznake 18 došao na 22 – borbene avione treba unaprijjeđivati jer oni nisu samo napadački, nego služe i za zaštitu ljudi i dobara.

Inače, mašinski inžinjeri su u više navrata prepoznati kao najbolji menadžeri jer ih ne vodi sujeta, nego pomažu jedni drugima, zadržavaju veze stečene tokom studija i kasnije i sarađuju na rješavanju problema i tokom rada na traženju novih rješenja, vrlo su spremni da pomažu jedni drugima i to je u njihovoj struci nepisani kodeks. Mašinski inžinjeri se vode logikom da jer jednog dana pomoć potrebna nekom drugom, ali bi sutra lako mogla trebati njima, a usluge koje razmjenjuju ne vrednuje količinom novca koju ona može da donese, nego je cijene kao moralnosti i kolegijalnost.

Uz nepisani kodeks, mašinski inžinjeri sa većine evropskih fakulteta ponesu ekološku zakletvu kojom se zaklinju da neće praviti projekte koji uništavaju prirodu. Ta zakletva je ravna hipokratovoj zakletvi u medicini i negdje vrijedi isto kao diplome ekoloških fakulteta.

 

OSTAVITI ODGOVOR