Srednje škole u BiH svake školske godine napušta sve veći broj djece, a znatan procenat uopšte ne nastavi obrazovanje nakon osnovne škole.

Prema nekim istraživanjima, jedan od vodećih uzroka je nedovoljna motivacija učenika ili slaba socioekonomska situacija porodica iz kojih oni potiču. Osvrnemo li se oko sebe, možemo primijetiti da se najmanje jedan takav slučaj nalazi u našoj neposrednoj blizini pri čemu pojedinci odustaju od obrazovanja sa stavom da je ono gubljenje vremena. Razmišljanje takvih porodica se bazira na tome da je škola nepotrebna, a dijete se od malih nogu mora navikavati na fizički rad kako bi zaradilo i prehranilo ostale članove porodice. Neki od ostalih faktora napuštanja obrazovanja su i prerana udaja ili  ženidba, nestabilni odnosi unutar porodice, diskriminacija marginaliziranih grupa, ovisnost o alkoholu, drogama i mnogi drugi.

Osnovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini je obavezno za svako dijete i roditelje imaju obavezu da svoju djecu šalju u škole, a u suprotnom bivaju sankcionisani.  Uz to, mnogi od nas su svjesni važnosti obrazovanja u vremena kada se tehnologija razvija brzinom svjetlosti i kada je besmisleno i ponižavajuće ne steći neke osnovne temelje opšteg znanja.  I trebamo li sada samo sažaljivim pogledom posmatrati takve slučajeve ili, ipak, podići svoj glas i pokrenuti lokalnu zajednicu, vlasti i nevladin sektor da se problem ovog tipa iskorijeni iz obrazovnog sistema?

Ne dopustimo da se procenat neobrazovanih lica u našoj državi poveća i time doprinese njenom sve većem nazadovanju, sa kojim se suočavamo svakog novog jutra!

 

OSTAVITI ODGOVOR