Ako je Srbija na 2.483 pitanja odgovarala 2 mjeseca, Crna Gora na 2.178 pitanja oko 4 mjeseca, Albanija na 2.280 pitanja 4 mjeseca, Hrvatska je na 4.560 pitanja odgovarala 3 mjeseca, Makedonija na 4.666 pitanja 4 mjeseca, zašto BiH na 3.242 pitanja oko 15 mjeseci?

BiH je 15. februara 2016. podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, 20. jula 2016. godine Vijeće Evropske Unije je odlučilo da sprovede proceduru utvrđenu u članu 49. Ugovora o EU. U skladu s tim, Komisija je pozvana da dostavi Vijeću svoje Mišljenje o zahtjevu BiH za prijem u članstvo. Pristupanje počinje čim država postane spremna da preuzme obaveze iz članstva kroz ispunjavanje ekonomskih i političkih uslova. Članstvo u Evropskoj uniji zahtijeva: da država kandidat postigne stabilnost svojih institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava, te poštovanje i zaštitu prava manjina; postojanje funkcionalne tržišne ekonomije, kao i kapaciteta za suočavanje sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar Unije; sposobnost preuzimanja obaveza koje proizilaze iz članstva, uključujući posvećenost političkim, ekonomskim i monetarnim ciljevima Unije.

Vlasti u BIH, su pripremile odgovore na sva pitanja iz poglavlja navedenih u Upitniku „Informacije koje Evropska komisija traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u svrhu pripreme Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji“. Dok je taj proces trajao dugih 15 mjeseci, ispred konzulata i ambasada zapadnih zemalja su ogromni redovi, uglavnom mladih ljudi, koji idu trbuhom za kruhom, spremni da rade trećerazredne poslove i tamo negdje budu najniži stalež u društvu, tražeći spas od korumpiranih političara koji bez trunke savjesti komentarišu ovakve pojave u smislu da ljudi idu „gdje im je bolje“ dok država tone u dužničko robstvo.

Njegoš Kutić mr.ecc.

 

OSTAVITI ODGOVOR