Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) nedavno je objavilo rezultate istraživanja “Novinari između slobode i odgovornosti” u kome se navodi podatak da je od 86 krivičnih prijava zbog krivičnih djela izvršenih na štetu novinara, donijeta samo jedna osuđujuća presuda. Najveći broj postupaka, ističe se u istraživanju, okončan je na taj način što je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu ili zaključilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. Zabrinjavajuća činjenica je i da je veliki broj krivičnih djela na štetu novinara neotkriven, a različite prijetnje novinarima kvalifikuju kao krivično djelo “Uvreda”, za koje se ne pokreće postupak po službenoj dužnosti, nego po privatnoj tužbi. Na taj način se odgovornost za procesuiranje tih lica sa državnih organa prebacuje na novinare, čime im se položaj dodatno otežava. Sudski postupak  u prosjeku traje godinu dana i tri mjeseca, ali u čak 25 odsto slučajeva postupak traje više od dvije godine.

Zabrinjavajući rezultati ovog istaraživanja naveli su nas da potražimo i posljednje dostupne izvještaje kada je u pitanju situacija u Bosni i Hercegovini. Nažalost, nemamo dobre vijesti. Izvještaji međunarodnih i domaćih organizacija, ali i institucija koje se bave zaštitom medijskih sloboda i bezbjednosti novinara nisu ohrabrujući. U svom ovogodišnjem “Specijalnom izvještaju o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u BiH“, Institucija ombudsmena za ljudska prava upozorava na to da je stanje medijskih sloboda danas lošije nego ranijih godina, potkrepljujući to primjerima pritisaka, zastrašivanja i fizičkih napada na novinare. U ovom izvještaju Institucija ombudsmena istovremeno ukazuje i na učestalo kršenje socijalnih prava i na loš radno-pravni status novinara, što su kriteriji koji značajno utiču na kvalitet medijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini. Značajno je povećan broj slučajeva kršenja prava na slobodu govora, kao i slučajeva napada na slobodu medija i novinara u Bosni i Hercegovini.

Institucije vlasti na svim nivoima trebale bi  da poštuju pravo na slobodu govora, slobodu medija i medijskog izražavanja, kao i da učine sve iz njihove nadležnosti da se smanji broj zabilježenih pritisaka, prijetnji, zastrašivanja i napada na novinare i novinarske slobode.

Ovim tekstom ohrabrujemo one kojima je potrebna pravna pomoć u ovoj oblasti da se jave pravnom timu IMEP-a koji je dio petogodišnjeg USAID-ovog Program osnaživanja nezavisnih medija kojeg realizuju Centar za promociju civilnog društva i OTVORENA MREŽA sa ostalim partnerima.

Više informacija o Pravnoj pomoći, možete pronaći OVDJE.

 

OSTAVITI ODGOVOR