Priručnici

 1. Mladen Miroslavljević, Biljana Bogdanić: „Evropska unija, mediji i BiH“ (Friedrich Ebert Stiftuung)
 2. Mehmed Halilović i Ahmed Džihana: „Medijsko pravo u Bosni i Hercegovini“ (Internews)
 3. Richard Carver: „Sloboda izražavanja, zakon o medijima i novinarska kleveta“ (MLDI i IPI)
 4. „Specijalni izvještaj u položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini“ (Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini)
 5. Brankica Petrović, Sandra Bašić Hrvatin, Sanela Hodžić: „Značaj medijskog intergirteta – vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti (Mediacentar Sarajevo)
 6. Slobodanka Dekić: „Priručnik za izvještavanje o rodno-zasnovanom nasilju“ (UN Women)
 7. „Kako realizirati komunikacijsku i marketing strategiju“ (CPCD-Centar za promociju civilnog društva)
 8. Jasmina Čaušević, Sandra Zlotrg: „Način za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima“ (Udruženje za jezik i kulturu Lingvist i CIPS UNSA)
 9. Dragana Dardić, Milkica Milojević: „Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama“ (Helsinški parlament građana Banja Luka)
 10. Matt  Waite  and  Ben  Kreimer : Priručnik za korištenje drona  ( John  S.  and  James  L.  Knight  Foundation )
 11. Lejla Turčilo, Amer Osmić, Jusuf Žiga: ” Priručnik za razvijanje političke i medijske pismenosti mladih”
 12. Vladimir Joksimović, Denis Hubner: “Zbornik pravnih instrumenata Savjeta Evrope u vezi sa medijima”
 13. Venecijanska komisija:”Kodeks dobrog vladanja u izbornim pitanjima- smjernice i obrazloženje” ( Vijeće Evrope)
 14. Nidžara Ahmetašević: „Da pravda bude vidljivija –  Priručnik za novinare i novinarke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštva u BiH“ (Mediacentar BiH)
 15. Share Fondacija: Kroz rizike i mehanizme zaštite nezavisnosti i bezbednosti online medija
 16. Nils Hanson, Rana Sabbagh, Luuk Sengers, Drew Sullivan, Flemming Tait Svith i Pia Thordsen: Priručnik za istraživačko novinarstvo
 17. Priručnik za data novinarstvo 1.0
 18. OSCE: William Horsley – PRIRUČNIK O BEZBEDNOSTI NOVINARA
 19. OEBS: Trgovina ljudima priručnik za novinare
 20. GAYTEN-LGBT: Stilsko-jezičke preporuke za medije o izveštavanju o trans osobama
 21. Luis Alvin Dej:  Etika u medijima – Primjeri i kontraverze
 22. Kako se zaštiti od tužbe za klevetu (Bilten udruženja BH Novinari)
 23. Osnovi novinarstva: Šta je vijest? ( Nebojšina medijska škola)
 24. Feministički principi interneta (One world platform – Ena Ključić)
 25. Smjernice Za Medije U Ophođenju S Policijom (Vijeće za štampu)
 26. Smjernice Za Policiju U Ophođenju S Medijima (Vijeće za štampu)
 27. SEEMO Vodič za novinare u izvanrednim/hitnim situacijama
 28. Priručnik za preduzetničko novinarstvo (Konrad Adenauer Stiftung)
 29. Dario Novalić: Leksikon pravosudnih i medijskih pojmova u BiH (Vijeće Evrope)
 30. A. Rokša-Zubčević, J.Vojvodić, S. Bender: Medijske regulatorne agencije i govor mržnje (Regionalna publikacija, Vijeće Evrope)