Priručnici

 1. Mladen Miroslavljević, Biljana Bogdanić: „Evropska unija, mediji i BiH“ (Friedrich Ebert Stiftuung)
 2. Mehmed Halilović i Ahmed Džihana: „Medijsko pravo u Bosni i Hercegovini“ (Internews)
 3. Richard Carver: „Sloboda izražavanja, zakon o medijima i novinarska kleveta“ (MLDI i IPI)
 4. „Specijalni izvještaj u položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini“ (Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini)
 5. Brankica Petrović, Sandra Bašić Hrvatin, Sanela Hodžić: „Značaj medijskog intergirteta – vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti (Mediacentar Sarajevo)
 6. Slobodanka Dekić: „Priručnik za izvještavanje o rodno-zasnovanom nasilju“ (UN Women)
 7. „Kako realizirati komunikacijsku i marketing strategiju“ (CPCD-Centar za promociju civilnog društva)
 8. Jasmina Čaušević, Sandra Zlotrg: „Način za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima“ (Udruženje za jezik i kulturu Lingvist i CIPS UNSA)
 9. Dragana Dardić, Milkica Milojević: „Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama“ (Helsinški parlament građana Banja Luka)
 10. Matt  Waite  and  Ben  Kreimer : Priručnik za korištenje drona  ( John  S.  and  James  L.  Knight  Foundation )
 11. Lejla Turčilo, Amer Osmić, Jusuf Žiga: ” Priručnik za razvijanje političke i medijske pismenosti mladih”
 12. Vladimir Joksimović, Denis Hubner: “Zbornik pravnih instrumenata Savjeta Evrope u vezi sa medijima”
 13. Venecijanska komisija:”Kodeks dobrog vladanja u izbornim pitanjima- smjernice i obrazloženje” ( Vijeće Evrope)
 14. Nidžara Ahmetašević: „Da pravda bude vidljivija –  Priručnik za novinare i novinarke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštva u BiH“ (Mediacentar BiH)